th th
en

นิทรรศการ "หกขา มาโชว์: The Insect Circus"Collection

3504966115419277125848403422672615142064128n
3506451215419268859182563309047107842736128o
3514295115419270592515727573472135486636032o

 

นิทรรศการ “หกขามาโชว์: The Insect Circus” แนะนำโซน “แมลงมีชีวิต” สนุกสนานกับการเรืยนรู้เรื่อง “แมลง” จากเหล่าแมลงมีชีวิต สังเกต สัมผัส และเข้าใจชีวิตพิสดารในอาณาจักรหกขา ทั้งวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหลายแบบเพื่อการเจริญเติบโต การพัฒนารูปร่าง สีสันเพื่อลวงตาศัตรู และพลาดไม่ได้กับพฤติกรรมที่น่าสนใจของเหล่าหกขาหุ้มเกราะที่นัดกันมาโชว์ตัวใน นิทรรศการ “หกขามาโชว์”  ที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

 

3510275315419274659181985688297872718561280o
3502668315419283992514386914295819210326016o
3496256815419285892514191461688670611308544o
348072991541927125918232777265187949379584o
3488191515419246125851502370671958544089088o

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร