th th
en

นิทรรศการวัสดุสุดประหลาด… วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Strange Matter)

ข่าววิทยาศาสตร์: นิทรรศการวัสดุสุดประหลาด… วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Strange Matter)
เรียบเรียงโดย ดร. สุเมธ  อาวสกุลสุทธิ    

    มาถึงเมืองไทยแล้ว สำหรับนิทรรศการที่มีชื่อว่า นิทรรศการวัสดุสุดประหลาด... วิทยาศาสตร์ยุคใหม่ (Strange Matter) เป็นนิทรรศการที่สร้างสรรค์ขึ้น
โดยศูนย์วิทยาศาสตร์ออนแทรีโอ(Ontario Science Centre) แห่งประเทศแคนาดา ซึ่งเคยนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศต่างๆมาแล้ว
ทั่วโลกราว 48 พิพิธภัณฑ์ และจะเปิดให้เข้าชมเร็วๆนี้ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี 
ระหว่างวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 ไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 รวมระยะเวลาในการจัดนิทรรศการชุดนี้ในประเทศไทย ประมาณ 4 เดือนเท่านั้น !
ไม่ควรพลาดชมเป็นอย่างยิ่ง เพราะนิทรรศการชุดนี้ จะทำให้ผู้ชมตื่นตาไปกับคุณสมบัติพิเศษทางวิทยาศาสตร์ที่แปลกประหลาดของวัสดุต่างๆที่มีอยู่บนโลกใบนี้ 
ในรูปแบบของนิทรรศการผ่านสื่อการเรียนรู้ประเภทปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibit) และกิจกรรมการทดลองที่หลากหลายทางด้านวัสดุ ทำให้ได้รับความรู้
ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติอันมหัศจรรย์ของวัสดุบนโลกใบนี้ ซึ่งมีทั้งวัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆทางด้าน
การเกษตร อุตสาหกรรม การแพทย์ และงานวิจัย เป็นต้น ทำให้ได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณสมบัติอันมหัศจรรย์ของวัสดุบนโลกใบนี้

นิทรรศการชุดนี้ ประกอบไปด้วยสื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive Exhibit) หลายชิ้น ยกตัวอย่างสื่อนิทรรศการที่น่าสนใจและดูโดดเด่นเป็นพิเศษ 
มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

มหัศจรรย์แม่เหล็กเหลว  (Ferro fluids) เชื่อว่าทุกคนจะประหลาดใจ เมื่อมองเห็นสิ่งที่มีลักษณะเหมือนปลายเข็มสีดำเล็กๆจำนวนมากพุ่งกระจายออกมาจาก
ของเหลวแม่เหล็กชนิดนี้   
- ประวัติศาสตร์การมองผ่านกล้องขยาย (Zoom) ช่วยเปิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ในอดีตที่มีการค้นพบผ่านกล้องขยายส่องดูวัตถุขนาดเล็ก ตั้งแต่การใช้งาน
กล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์เดียวซึ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นในยุคแรกๆจนถึงความก้าวหน้าในปัจจุบันที่มีการใช้งานกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนทำให้สามารถส่องดูวัตถุขนาดจิ๋ว
ในระดับโมเลกุลและระดับอะตอมได้ด้วย
- โลหะอะมอร์ฟัส (Amorphous Metal) มีการนำโลหะชนิดพิเศษที่เรียกว่า โลหะอะมอร์ฟัส เป็นโลหะผสมระหว่างโลหะสองชนิดหรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมา
จัดแสดงให้ชม เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตในขณะที่โลหะอะมอร์ฟัสนี้กำลังจะเย็นตัวลงหลังจากผ่านการหลอมละลายด้วยความร้อน ก็ทำให้โลหะนี้เย็นตัวลงในทันทีทันใด 
จึงทำให้อะตอมของโลหะชนิดนี้มีการจัดเรียงตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ แต่กลับทำให้โลหะอะมอร์ฟัสมีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษมากกว่าโลหะธรรมดาทั่วไป
- ทุบกระจกให้แตก (Smash the Glass) เป็นการทดลองเกี่ยวกับกระจกนิรภัยแบบเทมเปอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถป้องกันแรงกระแทกได้สูงกว่ากระจก
ธรรมดาทั่วไปถึง 5 เท่า โดยให้ผู้ชมสามารถทดลองปล่อยลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่พุ่งชนกระแทกลงบนกระจกเทมเปอร์ด้วยความแรง แต่กระจกเทมเปอร์ที่แข็งแกร่งบานนี้
ก็ไม่แตก ซึ่งปกติแล้วหากเกิดเหตุการณ์ที่วัตถุหนักๆมาชนกระแทกที่รุนแรงมากเพียงพอจนทำให้กระจกเทมเปอร์แตกก็ตาม จะทำให้กระจกเทมเปอร์ชนิดนี้แตกละเอียด
เป็นเม็ดไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งถ้าเป็นกระจกธรรมดาทั่วไปเมื่อแตกแล้วก็จะแตกเป็นเศษแก้วคมยาวแหลมเป็นชิ้นๆ
- โฟม (Foam) มีเครื่องเป่าฟองเพื่อสร้างโฟมขนาดยักษ์ที่มีเนื้อโฟมเป็นฟองละเอียดขนาดเล็กมากๆ สามารถตัดแบ่งโฟมยักษ์นี้เป็นก้อนให้ผู้ชมสัมผัสดู 
หรือลองปล่อยให้เนื้อโฟมปลิวล่องลอยไปในอากาศ รวมถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แอโรเจล (Aerogel) ซึ่งเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่มีน้ำหนักเบามาก และแอโรเจลยังได้ถูกพัฒนา
มาใช้งานด้านอวกาศอีกด้วย

     นอกจากนี้ ยังมีสื่อปฏิสัมพันธ์อื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมาย เช่น นิตินอลโลหะจำรูปร่าง (Memory Metal), พัฒนาการด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Evolution), 
จากทรายสู่ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (Sand to Supercomputer), พัฒนาการด้านวัสดุศาสตร์ (Materials Evolution), สวนผลึก (Crystal Garden), โครงสร้าง
และความไม่สมบูรณ์แบบ (Structure & Defect), และโต๊ะนักสำรวจ (Touch Table) ยังมีส่วนของกิจกรรมเสริมที่ห้องสาธิตและปฏิบัติการ (Demo Theatre) 
ให้เพลิดเพลินไปกับความรู้เรื่องวัสดุสุดประหลาดโดยอาสาสมัครของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เป็นผู้บรรยายและสาธิตการทดลองให้รับชมกัน เมื่อได้เข้าชมนิทรรศการชุดนี้
และร่วมทำกิจกรรมต่างๆแล้ว จะช่วยให้เกิดจินตนาการและแรงบันดาลใจสู่การประดิษฐ์คิดค้นวัสดุใหม่ๆอีกด้วย หรือกล่าวได้ว่านิทรรศการชุดนี้ถือเป็นสื่อการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ที่น่าสนใจช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รวมทั้งยังเหมาะสำหรับท่านที่สนใจอยาก
เป็นนักวิทยาศาสตร์ทางด้านวัสดุ หรือ นักวัสดุศาสตร์ในอนาคต

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร