th th
en

Sexual transmission of Zika reported in U.S.

มีรายงานผู้ติดไวรัสซิก้าจากการมีเพศสัมพันธ์ ในสหรัฐอเมริกา

พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกา จากการตรวจสอบต่างๆคาดว่าผู้ติดเชื้อได้รับเชื้อจากคู่สมรสทางเพศสัมพันธ์ แนะวิธีป้องกันคือสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ เพราะพบว่านำ้อสุจิของผู้ติดเชื้อจะมีไวรัสปรากฏอยู่

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร