th th
en

banner change2020

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาโลกเปลี่ยน ต้องเรียนรู้ ตอน “สื่อสารเพื่อโลกที่สดใส”ในวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. เพื่อร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการสื่อสารอย่างไรให้การรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมประสบผลสำเร็จ ประชาชนหันมามีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ download <<Click

สมัครเข้าฟังการเสวนาที่ download <<Click

 

 

Banner 280263 01

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
เรื่อง "การสร้างกลยุทธ์ในการสื่อสารวิทยาศาสตร์" (Being more strategic in science communication: an evidence based approach)
โดย ดร. John Besley จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนสเตท ( Michigan State University) สหรัฐอเมริกา


ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
เพื่อเรียนรู้ปัญหาด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์และการพัฒนากลยุทธ์เพื่อช่วยให้การสื่อสารวิทยาศาสตร์มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

*มีแปลสรุปเป็นภาษาไทย

สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่  ดาวน์โหลด <<Click
สมัครเข้าฟังการบรรยายที่   ดาวน์โหลด <<Click

poster

 

"เพราะไม่มีใครรู้เลยว่า เหตุการณ์วิกฤตเฉกเช่นที่ถ้ำหลวงจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไร และหากเกิดขึ้น เราจะเลือกใช้นวัตกรรมที่มีอยู่อย่างไร และปรับสภาพจิตใจให้มีความพร้อมเพียงใด เพื่อให้เหตุการณ์ถ้ำหลวงเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์มากที่สุดภายใต้วิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต"

 

A4

 

          ศาสตราจารย ์ สตีเฟ่น ฮอล์คิง นักคณิตศาสตร์ประยุกต์และฟิสิกส์ทฤษฏีที่มีความสำคัญมากที่สุดคนหนึ่ง ในช่วงปลาย ศตวรรษที่ 20 ถึง ต้นศตวรรษที่ 21 นักวิจัยแถวหน้าผู้สร้างความก้าวหน้าในความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของเอกภพ ทั้งยังเป็นผู้ขับเคลื่อนวงการวิชาการจนสามารถแก้ปัญหามูลฐานทางฟิสิกส์เกี่ยวกับการหายไปของข้อมูลใกล้หลุมดำ (Information Paradox) อีกทั้งยังเป็นนักเขียนหนังสือวิทยาศาสตร์หลายเล่ม อาทิ A Brief History of Time ที่มียอดขายมากกว่า 10 ล้านฉบับทั่วโลก ด้วยความสามารถและความอุตสาหะในการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งความเจ็บป่วยของท่านเป็นแรงผลักดันให้เกิดนวัตกรรมหลากหลายชิ้นในวงการแพทย์ ในวันที่ 13 มีนาคม ที่ผ่านมา ศ. สตีเฟ่น ฮอล์คิง ได้จากโลกนี้ไปในวัย 76 ปี 

         องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จึงกำหนดจัดเสวนา "รำลึกสตีเฟน ฮอล์คิง ผู้แสวงหาจุดเริ่มต้นของกาลเวลา" ในวาระครบ 76 วัน ของการจากไป ศ.สตีเฟ่น ออล์คิง  โดยได้รับเกียรติจากนักวิทยาศาสตร์และนายแพทย์ระดับเซเลป ผศ. อรรถกฤต ฉัตรภูติ นักทฤษฏีสตริง ผู้แปลหนังสือ ประวัติย่อของกาลเวลา ฮิกส์โบซอน อนุภาคพระเจ้า ฯลฯ รศ. บุรินทร์ กำจัดภัย นักจักรวาลวิทยา ผู้แปลหนังสือ ประวัติย่อของตัวผม (Stephen Hawking) นพ.ภาริส วงศ์แพทย์ ผู้เชียวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และการใช้นวัตกรรมในการฟื้นฟูคนไข้  ในวันอังคารที่ 29 พฤษภาคม 2561  เวลา 13:30-16:00 น.ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. ชั้น 4  อาคารจัตุรัสจามจุรี  สามย่าน กรุงเทพฯ 

*** รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น สำรองที่นั่งได้ที่ 02 577 9999 ต่อ 1470 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ***

 

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร