th th
en

เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์

 

 

New icons 32ประกาศผลการตัดสินรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3 >>ผลการตัดสิน คลิก<<

แบบตอบรับเข้ารับรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์>>คลิก<<

กำหนดจัดพิธีมอบรางวัล วันเสาร์ ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 – 11.00 น.
ณ เวทีกลางงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ขอขอบคุณนักเขียนทุกท่านที่ร่วมสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ทุกผลงาน


สอบถามเพิ่มเติม  02 577 9999 ต่อ 1472 (วรภร, จีรวรรณ)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
และ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด  เล็งเห็นถึงศักยภาพและพลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ ในการที่จะเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
เผยแพร่เรื่องราวความรู้จินตนาการแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การผลิตงานเชิงนิยายต้องอาศัยประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ อันเกิดจากการฝึกฝนและ
สั่งสมประสบการณ์ โครงการนี้จึงเป็นเวทีให้เกิดการฝึกฝนและเริ่มต้นการผลิตงานโดยเริ่มจากการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ที่จัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการรณรงค์
ปลูกฝังและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ตลอดจนคนไทยอีกมากมายได้หันมาสนใจเรื่องราววิทยาศาสตร์และการสร้างผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ
งานเขียนเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งจะเป็นบันไดสำคัญขั้นหนึ่งในการร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน ต่อไป

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3  ปี 2561

workshop shortscistory2018

เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและต้องการพัฒนาทักษะการเขียนด้วย การอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
เวลา 10.00 น. – 17.30 น. ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2561

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ตามด้านล่าง


 

 

shortscistorycontest2018

 

การประกวดแบ่งออกป็น 3 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทเยาวชน (อายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี)
2. ประเภทประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา)
3. ประเภทกลุ่ม (2-3 คน นักเขียนร่วมกับนักวิทยาศาสตร์)

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดได้ตามด้านล่าง

ติดต่อสอบถาม

สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ 
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
โทรศัพท์ 0 2577 9999 ต่อ 1472,1473
โทรสาร 0 2577 9990
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร