th th
en

อพวช. ผนึกพันธมิตรเปิดเวทีประกวดผลงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทย์ ปีที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

banner web

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจและมีความต้องการพัฒนาทักษะการเขียนของตนเอง
ด้วย การอบรมพัฒนาทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม กำหนดจัดอบรม วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. – 17.00 น.
สถานที่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง (รับสมัครผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป)

หมดเขตสมัครเข้าอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมฯ วันที่ 3 มีนาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

กติกาและใบสมัครการอบรมทักษะการเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ <<Click

ประกาศผลรางวัล “การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 2 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2560 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผลรางวัล “การประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์” ครั้งที่ 1 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อ่านเพิ่มเติม...

 

โครงการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยและผู้สนใจ เกิดความตื่นตัวและสนใจในเรื่องราวด้านวิทยาศาสตร์ สื่อสารวิทยาศาสตร์
ผ่านงานเขียนเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาผลงานเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และสร้างเวทีเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่
โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ได้มีโอกาสทำความเข้าใจและสร้างเสริมจินตนาการไปกับองค์ความรู้อันหลากหลายทางวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความสามารถและสะท้อน
ออกมาเป็นเรื่องราวที่มีความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในสื่อ “เรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์”

ประเภทการประกวด
1.รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ (มี 2 รุ่นการประกวด) คือ 
   1.1  รุ่นเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี)  
   1.2. รุ่นประชาชนทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา) 

2. รางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี (ไม่จำกัดเพศ อายุ และวุฒิการศึกษา) 

 

ใบสมัครรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ <<Click 
ใบสมัครรางวัลเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์สำหรับเด็กวัยรุ่น อายุ 12-18 ปี <<Click  
กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด <<Click


หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด วันที่ 20 เมษายน 2563
ประกาศผลการตัดสิน ที่ 1 สิงหาคม 2563 ทาง www.nsm.or.th

 

 กรอกอีเมล์เพื่อติดตามข่าวสาร