Toolbar
วิทย์ติดเลนส์#6

2018

6 items

ละอองน้ำที่ลอยตัวอยู่ในระดับต่ำเหนือพื้นดินกลุ่มละอองน้ำที่ลอยตัวอยู่ในระดับต่ำเหนือพื้นดิน

แววตาใส่ซื่อของเด็กน้อย ยังอ่อนด้อยประสบการณ์ และไม่เดียงสาต่อความโหดร้ายของโลก

กลุ่มละอองน้ำขนาดเล็กที่ลอยอยู่ในอากาศในช่วงเดือนมกราคมที่อากาศค่อนข้างเย็นจนกลายเป็นหมอก
ทำให้การรดน้ำต้นไม้ในยามเช้าของคุณลุงในวันนี้นั้นชุ่มฉ่ำ

เตามหัศจรรย์ ทดแทนเชื้อเพลิงฟืน สามารถนำชีวมวลเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด แกลบ 
เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ลดปริมาณควันที่ก่อให้เกิดมลพิษ

แสงอาทิตย์ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบด้วยคลื่นแสงสีม่วง, คราม, น้ำเงิน, เขียว, เหลือง, ส้มและสีแดง

แสงแดดกระทบพื้นน้ำพื้นทราย สะท้อนเป็นแสงระยิบระยับ (โบเก้)

2017

5 items

เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่4ธันวาคม2536เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการ และก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำนครนายกตอนบน เพื่อช่วยให้ราษฎรทางตอนล่างมีน้ำใช้ทำการเกษตร การอุปโภคบริโภค รวมทั้งช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในเขตจังหวัดนครนายกเป็นเป็นประจำทุกปี เพื่อการอุตสาหกรรม และเพื่อการแก้ไขพื้นที่ดินเปรี้ยวอีกด้วย

2016

6 items

เข้าฤดูฝน สิ่งมีชีวิตเล็กๆ อย่างเห็ด จะพากันเติบโตเบ่งบานเพิ่มชีวิตชีวาให้ผืนป่า

ลูกก๋งพระอินทร์ หรือกระสุนพระอินทร์ เป็นชื่อภาษาเหนือของกิ้งกือชนิดหนึ่งที่อยู่ตามป่าที่อุดมสมบูรณ์ ประเภทป่าดิบชื้น กินซากพืชที่เน่าเปื่อยเป็นอาหาร เป็นสัตว์ที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าได้เป็นอย่างดี

ในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเราก็จะเห็นแม่น้ำที่เต็มสวยงาน แต่เมื่อเวลาที่น้ำลด เราก็จะได้เห็นสิ่งที่แปลกและแตกต่าง ให้ความสวยงามพิเศษในอีกรูปแบบหนึ่ง

การใช้ทองคำเปลวปิดลูกนิมิต หรือ ปูชนียวัตถุอื่นๆ เป็นคติความเชื่อเรื่องมาแต่ครั้งโบราณกาล โดยเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญมหากุศลอันยิ่งใหญ่ และผู้ที่ได้มีโอกาสปิดทองพระไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดจะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศรี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น

คำบรรยาย พิธีกรรม "มาบุ๊โคะ" ของกะเหรี่ยงผู้นับถือฤาษีที่อาศัยอยู่กลางผืนป่าตะวันตก เป็นการทำบุญให้ธรรมชาติและทุกสรรพสิ่งที่อยู่บนโลกได้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข

การหลุดร่วงของใบไม้เป็นกลไกการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปของต้นไม้ เนื่องจากในฤดูหนาวความชื้นในอากาศมีน้อยจึงทำให้น้ำระเหยออกจากใบได้ง่าย ดังนั้นเพื่อลดการระเหยของน้ำต้นไม้จึงต้องผลัดใบเพื่อรักษาสมดุล

2015

4 items

สายน้ำอยู่คู่วิถีชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน เพราะมนุษย์ไม่อาจขาดน้ำในการดำรงชีวิตได้

แสงอาทิตย์ สาดส่อง ช่วยสรรสร้าง สรรพสิ่ง ให้กำเนิดเกิดเป็นสิ่งมีชีวิต

แสงเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่ง ... สะท้อนให้เห็นความสวยงามอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ความสวยงามจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดแสง

มหานครสว่างไสวได้ด้วยแสงจากไฟฟ้า ทำให้ผู้คนอยู่ได้อย่างสะดวกสบาย

โครงการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์"

อพวช. ขอเชิญชวนทุกคนร่วมกันสื่อสารวิทยาศาสตร์ ด้วยการมองสิ่งรอบตัวเป็นวิทยาศาสตร์ แล้วถ่ายภาพมาร่วมสนุกกันตาม
หัวข้อที่ทางเราตั้งเอาไว้เหมือนเป็นการแชร์ประสบการณ์ในการพบเห็นเรื่องราววิทยาศาสตร์รอบตัวแล้วมาเล่าสู่กันฟังผ่านภาพถ่าย

วิธีการใช้งาน

1. ต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถส่งรูปภาพและกดโหวตได้

2. หากต้องการโหวตรูปภาพ (ประเภทยอดนิยม) ให้เข้าไปที่เมนู>"โหวตภาพ" และกดที่รูปหัวใจ โดย 1 user สามารถโหวตได้วันละ 10 ครั้ง (1ชม.โหวตได้ 1 ครั้ง)

3.ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถ สมัครได้ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติมในกรณีที่ส่งครั้งแรกไม่ครบ 5 ภาพ ให้ทำการ Log in ใช้ User Password เดิมที่เคยสมัครไว้

 

ผู้ประสงค์ส่งภาพและร่วมให้คะแนนกรุณาสมัครสมาชิก

ติดต่อเรา

 โทร 02 577 9999 ต่อ 1475

 nsmphotocontest@nsm.or.th


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120