th th
en

I Love Invention สนุกกับโลกนวัตกรรม

I Love Invention สนุกกับโลกนวัตกรรม

เมื่อคุณได้เยี่ยมชมนิทรรศการนี้แล้ว คุณอาจเป็นนักประดิษฐ์คนต่อไป !!!

 

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ National Science and Technology Museum, Taiwan (NSTM) เปิดตัวนิทรรศการใหม่ ในชื่อ “นิทรรศการ I Love Invention” สนุกกับโลกนวัตกรรม ชวนคุณมาค้นพบและเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์รอบตัว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจด้านสิ่งประดิษฐ์ พร้อมฝึกทักษะด้านสะเต็ม เพื่อนำไปสู่การเป็นนักประดิษฐ์ในอนาคต

 

สำหรับนิทรรศการ I Love Invention สนุกกับโลกนวัตกรรม นี้มุ่งหวังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา  โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก “ทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐกรรม” ของ เกนริช อัลท์ชัลเลอร์  (Genrich S. Alshuller) นำเสนอวิทยาศาสตร์ที่แฝงอยู่ในสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ที่น่าสนใจ และเข้าใจได้ง่าย

 

ภายในนิทรรศการจัดแสดงชิ้นงานเชิงประดิษฐกรรมมากกว่า 200 ชิ้น และผ่านสื่อวิดีทัศน์มัลติมีเดีย  ประกอบไปด้วย 6 โซน ได้แก่

โซน [A] Introduction: บทนำ
พบกับคำนิยามของ Invention และนำเสนอ 100 สิ่งประดิษฐ์ที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ผู้ชาย-ผู้หญิงมีมุมมองความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์ต่างกันหรือไม่

โซน [B] Time Tunnel: อุโมงค์เวลา
ค้นพบเบื้องหลังของสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เช่น สิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวกับอาหาร การเขียน  และสิ่งบันเทิง

โซน [C] 40 Principles for Inventors: 40 หลักการพื้นฐานสำหรับนักประดิษฐ์
รวบรวมปัญหาและการแก้ไขปัญหา จากสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยสามารถจำแนกแนวทางแก้ปัญหาได้ 40 หลักการพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยนักประดิษฐ์มีแนวทางการแก้ปัญหา พร้อมจัดแสดงสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่รอบๆ ตัวในชีวิตประจำวัน

โซน [D] Unraveling the Secrets of Everyday Life Inventions: เปิดเผยความลับของสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในชีวิตประจำวัน
เช่น ความสามารถพิเศษของเครื่องแยกใบชา ความสะดวกสบายของเครื่องปั่นไม้ถูพื้น เป็นต้น

โซน [E] Behind Invention: เบื้องหลังสิ่งประดิษฐ์
เรียนรู้เรื่องสิทธิบัตร และทรัพย์สินทางปัญญาของสิ่งประดิษฐ์ และพบกับสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ เช่น ปลาเหล็กนำโชคแก้โลหิตจาง เป็นต้น

โซน [F] Invention New Stars: สิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่โดดเด่น
พบกับชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลทรัพย์สินทางปัญญา จาก Ministry of Economic Affairs, Invention of Locks Association of Taiwan และ Far East University

 

 

การจัดแสดง    : ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2561
กลุ่มเป้าหมาย  : นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้สูงอายุ
เวลาเข้าชม      : เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ 10.00 – 18.00 น. เสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.30 – 18.30 น.
ค่าใช้จ่าย         : ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. (NSM Science Square)
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน
319 พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5356
facebook : NSM Science Square

invention0002
IMG045516001067
IMG045816001067
IMG045916001067
invention0010
invention0011
IMG043416001067
IMG044516001067
IMG047316001067
IMG046716001067
IMG039116001067
IMG041616001067
invention0021
invention0020
invention0019
invention0018
invention0017
invention0016
invention0012
invention0002 IMG045516001067 IMG045816001067 IMG045916001067 invention0010 invention0011 IMG043416001067 IMG044516001067 IMG047316001067 IMG046716001067 IMG039116001067 IMG041616001067 invention0021 invention0020 invention0019 invention0018 invention0017 invention0016 invention0012