th th
en

รู้รักษ์ช้าง (ปี 2559)

 

รู้รักษ์ช้าง (ปี 2559)
ทำความรู้จักกับช้างตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์กว่าจะมาเป็นช้างในปัจจุบัน และความเกี่ยวพันระหว่างช้างกับวิถีชีวิตสังคมไทยทั้งคติ ความเชื่อ และศาสนา

14-2
14-1